غروب روشنایی

گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین

 

اشک عزا به دیدة زهرای اطهر است

 

گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر

 

دیدم که روز ، روز عزای پیمبر است

 

رحلت پیامبر اکرم (ص) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد

 

سلام بر تو ای فرستاده خوبی ها،. تو از ملکوت آسمان به زمین فرا خوانده شدی تا انسان را با معنای واقعی اش آشنا کنی. تو، آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی. از مشرق دلها برآمدی و اکنون، آسمان تب دار غروب جانگداز توست.

نامت بلند و دینت پر رهرو، ای جاری تر از حیات در پیکر آدمی!

۲۸ صفر رحلت پیغام دار آخرین، خاتم نبوت ، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر مسلمانان جهان تسلیت باد.

/ 0 نظر / 24 بازدید