از ماست که بر ماست!

 

این روزها از اوضاعی که در فلسطین جاری است بسیار آشفته ام. خبرهایی که می شنوم اسفبار است : درگیری خونین شبه نظامیان حماس و فتح، مردان مسلح حماس یکی از اعضای فتح را دستگیر کردند و از فراز ساختمانی چند طبقه به پایین افکندند و ... نمی دانم چه چیزی موجب شده است که فلسطینی ها اینگونه به جان یکدیگر بیفتند ولی یک چیز را خوب می دانم و آن اینکه اسراییل از این برادرکشی بسیار خشنود است. از گوشه و کنار اسراییل می شنویم که : ما گفتیم فلسطینی ها لیاقت اداره ی کشوری مستقل را ندارند، اکنون دلیل ادعای ما را ببینید! باید متاسف بود که ملتی خود چنین شرایطی را به زیان خویش فراهم می کنند.

به نظر می رسد که حماس پایه ی اصلی این آشفتگی باشد که به رغم درایت شخصی اسماعیل هنیه او را نیز به ورطه ی این درگیری خونین کشیده است. حماس از آشفتگی در تصمیم گیری های کلان و اختلاف در رهبری به طور مشخص بین اسماعیل هنیه و خالد مشعل رنج می برد. کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی و مصر نیز دیگر تمایلی به مداخله ی دیپلماتیک در این درگیری نشان نمی دهند. به نظر می رسد که ابومازن تصمیم درستی در اعلام وضعیت فوق العاده اتخاذ کرده است چرا که باید به این درگیری پایان داد ولی در عین حال شاید درگیری ها در چند روز آینده گسترش یابد. این امر نشان دهنده ی آن است که هنوز وفاقی بر سر آنچه منافع ملی خوانده می شود بین فلسطینی ها وجود ندارد. برنده ی اصلی این ماجرا اسراییل است که گوشه ای نشسته و با اشتیاق تحقق مقاصد خویش را به دست خود فلسطینی ها می بیند.

/ 0 نظر / 12 بازدید