مسافرت کوتاه

 

فردا صبح زود عازم بردو خواهیم شد. باید در چند روز کارهای مربوط به دانشگاه و تحقیقات رساله ام را انجام دهم. در این یکسال اخیر روند رساله ام بسیار کسل کننده شده است. اصولاً از اینکه در مدتی طولانی روی موضوعی کار کنم خسته می شوم ولی چه کنم که ماه های پایانی کار است و به هر روی باید آن را به اتمام رساند. در عین حال مسافرت به شهر بردو فرصتی برای استراحتی کوتاه هم هست. شهر بردو در جنوب غرب فرانسه قرار دارد و جزو شهرهای بزرگ این کشور است. من این شهر را به خاطر بافت قدیمی آن بسیار دوست دارم. این بافت معرف بورژوازی قدیمی فرانسه است که از گزند دو جنگ جهانی نیز در امان مانده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید