نگاهی اجمالی به اسپانیا

 

اسپانیا پس از استعمار طولانی کشورهای دیگر به ویژه در آمریکای جنوبی در سال ۱۹۳۶ درگیر جنگ داخلی خونینی بین نیروهای فاشیست فرانکو و جمهوری خواهان شد. این جنگ در واقع صحنه ی نزاع آلمان و ایتالیا از یک سو به طرفداری از فرانکو و روسیه از سوی دیگر بود که در نهایت پس از سه سال کشتار و ویرانی بخشهای زیادی از این کشور به پیروزی فرانکو انجامید. دیکتاتور حکومت وحشت برقرار کرد ولی با هوشمندی از جنگ ویرانگر اروپا به کنار ماند. حکومت وی تا ۱۹۷۵ و زمان مرگش ادامه یافت. او وصیت کرد تا پس از وی دوباره نظام سلطنتی در کشور برقرار شود و از آن زمان اسپانیا در آرامش به پیشرفت خود در قالب اتحادیه اروپا ادامه می دهد.

هفته ی گذشته مسافرتی به بارسلون داشتم. شهری زیبا و توریستی که یادآور المپیک سال ۱۹۹۲ است. فاصله ی توسعه ی اقتصادی به نسبت کشورهای اروپای شمالی نظیر آلمان و فرانسه چشمگیر است ولی به نظر می رسد که اسپانیایی ها هر سال از این فاصله می کاهند. عرض بسیار خیابانهای بارسلون بسیار جالب توجه است که شاید در شهرهای دیگر اروپایی شاهد آن نباشیم و این نتیجه ی بازسازی این شهر پس از ویرانی نسبی آن در همان جنگهای داخلی است. در شهر گویی همه چیز برای اقامت خوشایند توریستها فراهم شده است. در مراسمی در یکی از میادین شهر،فواره های با نوای موزیک به رقص در می آیند و انسان در شگفت می ماند که با هزینه ای اندک و تنها با کمی ابتکار چه درآمدی کسب می کنند. به کشور خود می اندیشم که چگونه گنج عظیمی را بدون استفاده در انبار نهاده ایم و از درآمد و نتایج فرهنگی آن خود را محروم کرده ایم. بارسلون حتا گوشه ای از منابع توریستی اصفهان یا شیراز را ندارد ولی صنعت توریسم در آن پا گرفته است تا از فواره های آب هم کسب درآمد کنند و شغل ایجاد کنند. توریسم علاوه بر افزایش درآمد شهروندان و ایجاد شغل مزایای فرهنگی دیگری هم به دنبال دارد و آن نزدیکی فرهنگها و افزایش مبادلات فرهنگی است. 

آنها با درایت خویش حتا اکنون پس از گذشت پانزده سال از المپیک بارسلون، از محل برگزاری این بازیها کسب درآمد می کنند و بر اعتبار شهر خویش می افزایند. نکته ی جالب توجه آخر عدم تمرکز اداری چشمگیر در اسپانیا بود. بارسلون مرکز ایالت کاتالونیا است که زبان و خط مخصوص خود را دارا است. در تمام شهر تابلوهای راهنمایی به دو زبان کاتالونیایی و اسپانیایی نوشته شده بود و در نمادهای آن نیز نمی توان برتری یکی از این دو فرهنگ ملی یا محلی را یافت.

/ 0 نظر / 18 بازدید